Competences

COMPETENCES: WHY and WHATAvaluar per aprendre: portafolis i rúbriques


En aquesta web trobareu un recull de documents i links sobre competències i metodologies pel segle XXI.                                        


 

GRAUS DE RETENCIÓ I TAXONOMIA DE BLOOM

No comments:

Post a Comment